Det maritima klustret

Sverige och Finlands geografiska läge har gjort länderna till sjöfararnationer. Som en konsekvens av transportbehovet av både människor och gods har länderna byggt upp en stark och omfattande maritim industri. En väl fungerade sjöfart är och har varit en absolut nödvändighet för båda länderna.

Export via havet

Idag går ca 90% av båda ländernas export vid något tillfälle via havet och på sjövägarna. Den svenska och finska maritima kompetensbasen befinner sig på en internationellt konkurrenskraftig nivå och är efterfrågad. Den maritima näringen investerar också målinriktat inför framtiden. Kompetensen har rötter långt bak i historien. Länderna har ända sedan vikingatid varit länder med sjöfarare, men också starka sjöfarts- och varvsnationer, inte minst så sent som under stora delar av 1900-talet. Kunskapen och kompetensen finns kvar och utvecklas vidare bland den maritima näringens många starka aktörer inom maritim teknologi och tillverkning. De stora rederiföretagen har också hög kompetens inom teknik-, energi- och miljöutveckling och är pådrivande av utvecklingen internationellt. De mindre företagen kan ofta vara världsledande på en speciell produkt eller tjänst som har utvecklats. Finska och svenska marintekniska företag har kompetens och kapacitet att leverera det som krävs för att konstruera och bygga bland annat isbrytare.

Läs gärna mer på

Länderna har ända sedan vikingatid varit länder med sjöfarare…

Världens isbrytare

Över hälften av världens isbrytare är byggda av svensk och finsk industri.
Ländernas industrier besitter en internationellt unik kompetens och har både förmågan och viljan att även bygga kommande isbrytare.

Foto av Vladimir Seliverstov

Marknaden växer - stor exportmöjlighet

Den globala maritima marknaden är betydande och uppskattas till drygt 210 000 miljarder kronor och sysselsätter över 200 miljoner människor. Sjöfart och turism utgör de största delarna av den maritima sektorn. Prognosen för de flesta områden som relaterar till den maritima ekonomin talar för fortsatt tillväxt. Fram till år 2050 beräknas sjötransporterna öka med närmare 430 procent globalt. Turism och vattenbruk bedöms mer än fördubblas fram till 2030 och havsbaserad vindkraft växter årligen med mellan 20–25 procent. Sjöfarten är en av de viktigast byggklossarna i den framtida globala infrastrukturen. Världen behöver moderna klimatsmarta fartyg för att klara handeln och transporter mellan länder och kontinenter men även för att klara miljö- och klimatfrågan.
Vi företag som samarbetar kring isbrytare kan inte bara bygga och driva isbrytare utan även bygga hållbara, klimatsmarta och moderna fartyg väl anpassade för världens hav och sjöar.

Foto av Stena
Stena

Isbrytare på is
ABB