Industrigruppen och bolagen

I juni 2018 presenterade den svenska regeringen den nationella planen för infrastrukturen  för perioden 2018 till 2029. Planen innehåller bland annat satsningar på sjötrafiken till Luleå och nya slussar i Trollhättan. Sjöfartsverket har genomfört en förstudie avseende svenska isbrytare. I sin rapport, daterad 2017-10-30, förordade Sjöfartsverket nyanskaffning av fem isbrytare, fyra för Bottenviken och en för Vänerntrafik.

Verksamhet

Industrigruppen bildades 2018 genom ett avtal mellan ABB, Saab Kockums, SSAB och Stena. Wallenius tillkom som part 2019. Under våren 2020 tecknade Sverige och Finland ett samarbetsavtal avseende design av nya isbrytare. I augusti 2020 tillkom de finska företagen ABB Finland, Rauma Marine Constructions och Wärtsilä som parter i industrigruppen.

Industrigruppen avser att i samarbete verka för att:

Kostnadseffektivt tillgodose Sveriges och Finlands framtida behov av nya isbrytare och samtidigt främja svensk och finsk industri, forskning och ingenjörskonst liksom skapa nya arbetstillfällen i länderna

Svenska och finska myndigheter inleder en upphandlingsprocess avseende nya isbrytare och att dessa isbrytare konstrueras och byggs baserat på svenska och finska behov samt där ländernas industris förmåga och teknologi utnyttjas

Att avsevärt förbättra exportmöjligheterna för svensk och finsk marinteknisk industri genom att ge ländernas industri de referenser som krävs för att medverka i framtida högteknologiska nationella och internationella projekt

Nya isbrytare bör ingå i totalförsvaret, nyttjas för specifikt polarforskning men även bredare klimat- och miljöforskning, sjöövervakning, krishantering, vid internationella uppdrag och samarbeten rörande samhällsviktiga ändamål

Upphandling sker med beaktande av Agenda 2030 och med världsledande målsättning avseende hållbarhet och miljö

Samverka med andra svenska och finska företag inklusive underleverantörer, statliga myndigheter, ickestatliga organisationer för mesta möjliga samhällsnytta

Konstruera och tillverka långsiktigt miljö- och klimatmässigt framstående isbrytare, anpassade för förnyelsebara, nationellt framställda drivmedel

Isbrytarprojektet skapar goda förutsättningar för Sveriges och Finlands utrikeshandel, särskilt genom att göra svenska och finska hamnar konkurrenskraftiga och beakta exportindustrins och sjöfartens behov

Stärka samarbetet mellan Sverige och Finland.

En ny isbrytarflotta säkerställer vintersjöfart, men också ges ett utökat användningsområde, både i tid och åtagande

Isbrytarna förbereds för framtida uppgraderingar under sin livscykel

Samarbetet mellan parterna sker på icke exlusiv basis

Parterna inom Industrigruppen Svenska och Finska Isbrytare är alla världsledande inom sina respektive områden.

Stena Polaris
STENA

Företagen kompletterar varandra och har tillsammans den förmåga till forskning och utveckling och den industriella kompetens som krävs för att utveckla och leverera hållbara världsledande isbrytare som uppfyller kundens krav.

Industrigruppen kan därför erbjuda Sverige och Finland en hållbar innovativ lösning med låg risk. Parterna känner de svenska och finska marknaderna, varandra och aktuella verksamheter är geografiskt, industriellt och kulturellt närbelägna.

MÖT BOLAGEN

ABB

ABB is a leading global technology company that energizes the transformation of society and industry to achieve a more productive, sustainable future. By connecting software to its electrification, robotics, automation and motion portfolio, ABB pushes the boundaries of technology to drive performance to new levels. With a history of excellence stretching back more than 130 years, ABB’s success is driven by about 110,000 talented employees in over 100 countries.

Email: jorgen.x.karlsson@se.abb.com

RAUMA MARINE CONSTRUCTIONS

RMC specialises in the construction and maintenance of multi-purpose icebreakers, car and passenger ferries, and vessels for use by the armed forces. RMC represents world-leading expertise in artic shipbuilding, an area heavily relied upon by the know-how and competitiveness.

Email: mikko.niini@rmcfinland.fi

SAAB

Saab serves the global market with world-leading products, services and solutions from military defence in all domains to civil security

Email: wille.birksten@saabgroup.com

SSAB

SSAB Europe is leading nordic-based premium steel producer of high-quality steel strip, plate and tubular products. The division stands out from other steelmakers through its know.how of production processes, application of high-strength steels and value-added services

STENA

Stena is one of the world’s largest ferry companies with focus on freight and passenger traffic. Stena Line operates 20 routes in Europe, with 38 ferries, and also owns five ports.

Email: info@stena.com

WALLENIUS MARINE

Wallenius is a leading supplier in international shipping as well as a pioneer in marine technical development and a pioneer in the creation of sustainable shipping.

Email: johan.mattsson@walleniusmarine.com

WÄRTSILÄ

Wärtsilä is a global leader in smart technologies and complete lifecycle solutions for the marine and energy markets.

Email: johan.hansten@wartsila.com