NEXTGEN ICEBREAKERS

Ett hav - två nationer

Finland och Sverige behöver moderna isbrytare. Länderna har en lång historia av att hantera frågor som berör det gemensamma innehavet Östersjön, inte minst på vintertid. Ett samarbete kring att bygga och att driva kommande generations isbrytarna gynnar båda länderna.

En ny era är här!

Klimatsmart sjöfart

Hållbara och klimatsmarta transporter är en dellösning för klimatutmaningarna. Miljövänliga fartyg är det bästa sättet att få klimatssmarta transporter på riktigt. Nästa generations isbrytare kan bli en förebild för andra fartygsvarianter.

Utveckla sjöfarten

Att flytta gods från landsvägen och järnvägen till klimatsmarta sjötransporter är den rätta vägen för miljön. Gör sjötrafiken ännu mer konkurrenskraftig genom att ta bort eller
åtminstone reducera farledsavgifterna. Fortsätt bygg ut hamnar och logistiknoder.

”Vinterväghållning” till sjöss bör finansieras av staten, precis som på land.

Kompetens finns

Svensk och finsk maritim industri kan projektera, bygga och vid behov även driva isbrytare. Frånsett isbrytare av högst kvalité så utvecklas även den maritima forskar- och innovationsmiljön. Ny teknik kan öppna upp nya marknader.

Nya isbrytare är ett potentiellt flaggskeppsprojekt för klimatsmart sjöfart, innovation och multifunktionalitet

Maritima industrin - export

Både Finland och Sverige har en modern maritim industri som ligger i framkant. Växer den så skapas både arbeten och ökade skatteintäkter i en bransch som även kan vara en av lösningarna på klimat- och miljöfrågan.

Nya isbrytare som byggs i Finland och Sverige stärker det finsk-svenska partnerskapet, skapar arbetstillfällen och skatteintäkter i Finland och Sverige, stärker exportmöjligheter för ländernas marintekniska industri och är en viktig del i återhämtningen efter Covid.

Isbrytaren Polaris
ABB

Multifunktionellt och innovationer

En isbrytare skulle kunna mer än endast bryta is. Tänk multifunktionellt och skapa en plattform som kan hantera även andra behov som försvarsändamål, havs- och klimatforskning, transporter med mera. Tänk även innovationer och teknisk utveckling. Nya isbrytare, byggda på innovationer och nya tekniska lösningar kan bli bryggan till kommande generations klimatsmarta, hållbara och funktionella fartyg.

Wallenius sol
Wallenius Marine

Kontakta oss om du har frågor