Infrastrukturproposition

Artikeln är hämtad från:

Article is fetched from:

Artikkeli haetaan:

www.trafikverket.se

Regeringen lägger fram en infrastrukturproposition med ekonomiska ramar för den kommande nationella planen och länsplanerna. Riksdagen fattar beslut om de ekonomiska ramarna.

Regeringen har presenterat sin infrastrukturproposition för kommande nationell plan. Trafikverket inväntar riksdagens beslut om propositionen då ramarna fastställs.

Utöver riksdagens beslut om propositionen inväntar Trafikverket ett regeringsuppdrag att ta fram en nationell plan, innan planrevideringsarbetet formellt kan påbörjas. Uppdraget, som ges i form av ett direktiv, kommer att ange centrala utgångspunkter för arbetet.

Länk till regeringens infrastrukturproposition (Regeringens webbplats)

2_Infrastrukturproposition.png