Yrityskumppanit

Ruotsin hallitus esitteli kesäkuussa 2018 kansallisen infrastruktuurisuunnitelman. Suunnitelma sisältää mm. investointeja Luulajan meriliikenteeseen ja uusia sulkuja Trollhättanin kanavaan. Ruotsin merenkulkulaitos Sjöfartsverket on tehnyt ruotsalaisia jäänmurtajia koskevan toteutettavuustutkimuksen. Sjöfartsverket suositteli 30. lokakuuta 2017 päivätyssä raportissaan viiden jäänmurtajan hankintaa: neljää Pohjanlahdelle ja yhtä Vennerin liikenteelle (Vänerntrafik).

Yhteistyö

Teollisuusryhmä perustettiin vuonna 2018 ABB:n, Saab Kockumsin, SSAB:n ja Stenan välisellä sopimuksella. Wallenius liittyi mukaan vuonna 2019. Keväällä 2020 Ruotsi ja Suomi allekirjoittivat yhteistyösopimuksen uusien jäänmurtajien suunnittelua varten. Elokuussa 2020 suomalaiset ABB Suomi, Rauma Marine Constructions ja Wärtsilä liittyivät teollisuusryhmään kumppaneiksi.

Teollisuusryhmän yhteistyön tavoitteet:

Vastaamme kustannustehokkaasti Ruotsin ja Suomen tuleviin uusien jäänmurtajien tarpeisiin ja edistämme samalla kummankin maan teollisuutta, tutkimusta, insinööriosaamista ja työllisyyttä.

Kummankin maan viranomaiset käynnistävät uusien jäänmurtajien hankintaprosessin, jossa kyseiset jäänmurtajat suunnitellaan ja rakennetaan Ruotsin ja Suomen tarpeiden mukaisiksi hyödyntäen kummankin maan teollisuuden osaamista ja tekniikkaa.

Ruotsalaisen ja suomalaisen meriteknologiateollisuuden vientimahdollisuudet paranevat merkittävästi, koska teollisuusryhmä pystyy tuottamaan referenssit, joilla päästään osallistumaan tuleviin korkean teknologian kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin.

Uudet jäänmurtajat otetaan osaksi kokonaispuolustusta, ja niitä käytetään polaaritutkimukseen, laajempaan ilmasto- ja ympäristötutkimukseen, merivalvontaan, kriisinhallintaan, kansainvälisiin tehtäviin ja yhteistyöhön yhteiskunnallisesti merkittävissä tarkoituksissa.

Hankinnoissa noudatetaan Agenda 2030 -toimintaohjelmaa ja maailmanlaajuisesti esimerkillistä kestävää kehitystä ja ympäristötietoisuutta.

Yhteistyötä tehdään myös muiden ruotsalaisten ja suomalaisten toimijoiden kanssa, mukaan lukien alihankkijayritykset, valtion virastot ja kansalaisjärjestöt, jotta hyöty yhteiskunnalle on mahdollisimman suuri.

Rakennettavat jäänmurtajat ovat pitkäaikaisia ja ympäristö- ja ilmastoteknisesti edustavia, ja niissä voidaan käyttää uusiutuvia, kotimaassa tuotettuja polttoaineita.

Jäänmurtajaprojekti luo hyvät puitteet Ruotsin ja Suomen ulkomaankaupalle, erityisesti parantamalla Ruotsin ja Suomen satamien kilpailukykyä ja vastaamalla vientiteollisuuden ja merenkulun tarpeisiin.

Yhteistyö Ruotsin ja Suomen välillä vahvistuu.

Uusi jäänmurtajalaivue huolehtii talvikuljetusten onnistumisesta, mutta sen käyttösovellukset ja -ajat laajenevat nykyisestä.

Jäänmurtajat valmistellaan ennalta niiden elinkaaren aikana tuleviin päivityksiin.

Osapuolten välinen yhteistyö ei tapahdu yksinoikeudella.

Ruotsin ja Suomen jäänmurtajateollisuusryhmän kaikki osapuolet ovat oman sektorinsa johtajia maailmanlaajuisella tasolla.

Stena Polaris
STENA

Yritykset täydentävät toisiaan, ja niiden koottu tutkimus- ja kehitys- ja teollisuusosaaminen mahdollistaa maailman kärkeä edustavien kestävien jäänmurtajien kehittämisen ja toimittamisen asiakkaiden vaatimusten mukaisesti.

Teollisuusryhmä pystyy tarjoamaan Ruotsille ja Suomelle kestävän ja innovatiivisen ratkaisun, jossa riskit ovat mahdollisimman pienet. Osapuolet tuntevat Ruotsin ja Suomen markkinat sekä toistensa toimintatavat, ja kaikkien teollisuudet ja kulttuurit ovat lähellä toisiaan myös maantieteellisesti.

RYHMÄN YRITYKSET

ABB

ABB:llä on maailmanlaajuisesti johtavia liiketoimintoja sähköistämisen, teollisen automaation, sähkökäytön, robotiikan ja kappaletavara-automaation aloilla. Kaiken taustalla on ABB Ability™ Digital -alusta.

Sähköposti: jorgen.x.karlsson@se.abb.com

RAUMA MARINE CONSTRUCTIONS

RMC on erikoistunut monitoimimurtajien, matkustaja-autolauttojen ja puolustusvoimien tarvitsemien alusten rakentamiseen. RMC edustaa maailman korkeinta osaamista arktisessa laivanrakennuksessa, jossa taitotieto ja kilpailukyky ovat avainasemassa.

Sähköposti: mikko.niini@rmcfinland.fi

SAAB

Saab palvelee maailman markkinoita tarjoamalla maailman johtavia tuotteita, palveluita ja ratkaisuja sotilas- ja siviiliturvallisuuden alalla.

Sähköposti: wille.birksten@saabgroup.com

SSAB

SSAB Europe on johtava korkealaatuisten nauha-, levy- ja putkituotteiden premium-valmistaja. Divisioona erottuu muista teräksenvalmistajista vahvalla tuotantoprosessien, erikoislujien terästen sovellusten sekä lisäarvopalvelujen osaamisellaan.

STENA

Stena on yksi maailman suurimmista rahti- ja matkustajaliikenteeseen keskittyvistä lauttayhtiöistä. Stena Line liikennöi 20:tä reittiä Euroopassa 38 lautalla ja omistaa myös viisi satamaa.

Sähköposti: info@stena.com

WALLENIUS MARINE

Wallenius on kansainvälisesti johtava meriteollisuustoimittaja ja merenkulun kestävyyden ja teknisen kehityksen edelläkävijä.

Sähköposti: johan.mattsson@walleniusmarine.com

WÄRTSILÄ

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla.

Sähköposti: johan.hansten@wartsila.com