Meriklusteri

Ruotsin ja Suomen maantieteellinen sijainti on tehnyt kansoistamme merenkulkijoita. Ihmisten ja tavaroiden kuljettamisen tarve on saanut maat rakentamaan vahvan ja laajan meriteollisuuden. Toimiva merenkulku on ollut kummankin maan elinehto ja on sitä edelleen.

Vienti meriteitse

Tänä päivänä noin 90 % kummankin maan viennistä kulkee jossain vaiheessa meriteitse. Ruotsin ja Suomen merenkulkualan osaaminen on kysyttyä ja kansainvälisesti kilpailukykyistä. Myös meriteollisuus investoi määrätietoisesti tulevaisuuteen. Osaamisella on pitkät juuret. Kummassakin maassa on ollut ahkeria merenkävijöitä jo viikinkien aikakaudella, mutta sekä Suomi että Ruotsi ovat myös olleet vahvoja tekijöitä niin merenkulussa kuin laivanrakennuksessa suuren osan 1900-lukua. Maiden lukuisat merenkulkutekniikan ja -teollisuuden toimijat pitävät tietoa ja osaamista yllä ja kehittävät sitä edelleen. Suuret varustamot ovat todellisia osaajia tekniikan, energian ja ympäristönäkökulmien kehittämisessä, ja ne ovat kehityksen kantavia voimia myös kansainvälisesti. Pienet yritykset taas ovat usein jonkin tietyn erikoistuotteen tai -palvelun johtavia tuottajia maailmanlaajuisesti. Suomalaisilla ja ruotsalaisilla merenkulkualan yrityksillä on muun muassa jäänmurtajien suunnitteluun ja rakentamiseen vaadittava osaaminen ja kapasiteetti.

Lue lisää osoitteessa

Kummassakin maassa on ollut ahkeria merenkävijöitä jo viikinkien aikakaudella…

Jäänmurtajia kaikkialle maailmaan

Yli puolet maailman jäänmurtajista on ruotsalaisen ja suomalaisen teollisuuden rakentamia. Maiden osaaminen alalta on kansainvälisesti ainutlaatuista, ja kummankin maan teollisuudella
on kykyä ja kiinnostusta rakentaa jäänmurtajia myös tulevaisuudessa.

Kuva: Vladimir Seliverstov

Kasvavien markkinoiden suuret vientimahdollisuudet

Globaalit merenkulkumarkkinat ovat merkittävät. Niiden arvo on arviolta lähes 21 000 miljardia euroa, ja ne työllistävät yli 200 miljoonaa ihmistä. Merenkulku ja matkailu ovat merenkulkualan teollisuuksista suurimmat, ja useimpien muidenkin merenkulkualaan liittyvien teollisuuksien ennusteet viittaavat jatkuvaan kasvuun. Meriliikenteen odotetaan kasvavan maailmanlaajuisella tasolla lähes 430 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Matkailun ja vedenkulutuksen arvioidaan yli kaksinkertaistuvan vuoteen 2030 mennessä, ja merituulivoima kasvaa vuosittain 20–25 prosenttia. Merenkulku on yksi tulevaisuuden globaalin infrastruktuurin tärkeimmistä rakennuspalikoista. Maailma tarvitsee nykyaikaisia, ilmastokestäviä aluksia paitsi maiden ja mantereiden väliseen kauppaan ja liikenteeseen myös ympäristö- ja ilmastokysymysten ratkaisemiseen.
Me jäänmurtajien parissa työskentelevät yritykset pystymme paljon muuhunkin. Jäänmurtajien lisäksi voimme rakentaa pitkäikäisiä, ilmastokestäviä ja moderneja aluksia, jotka pärjäävät maailman eri merillä.

Kuva: Stena
Stena

Jäänmurtaja jäisillä vesillä
ABB