Infrastruktuuriesitys

Artikeln är hämtad från:

Article is fetched from:

Artikkeli haetaan:

www.trafikverket.se

Ruotsin hallitus on laatinut infrastruktuuria koskevan esityksen, johon sisältyy sekä kansallisen että maakuntatason suunnitelmien budjettikehys. Ruotsin valtiopäivät päättävät budjettikehyksestä.

Ruotsin hallitus on tehnyt kansallista infrastruktuuria koskevan esityksen. Ruotsin liikennevirasto Trafikverket odottaa Ruotsin valtiopäivien päätöstä esityksestä ja siihen sisältyvästä budjetista.

Valtiopäivien päätöksen lisäksi Trafikverket odottaa hallituksen toimeksiantoa kansallisen suunnitelman laatimiseksi, minkä jälkeen suunnitelman tarkistustyö voidaan virallisesti aloittaa. Direktiivin muodossa annettava toimeksianto määrittää työn keskeiset lähtökohdat.

Linkki Ruotsin hallituksen infrastruktuuriesitykseen (hallituksen verkkosivusto)

2_Infrastrukturproposition.png