NEXTGEN ICEBREAKERS

Yksi meri, kaksi maata

Suomi ja Ruotsi tarvitsevat moderneja jäänmurtajia. Mailla on pitkä yhteinen historia niitä yhdistävään Itämereen ja sen talviolosuhteisiin liittyvissä kysymyksissä. Yhteistyö jäänmurtajien seuraavan sukupolven rakentamiseksi ja käyttämiseksi on kummallekin maalle hyödyksi.

Uusi aikakausi on alkanut

Ilmastotietoinen merenkulku

Kestävät ja ilmastotietoiset merikuljetukset voivat muodostaa merkittävän osaratkaisun ilmaston liittyviin haasteisiin. Ympäristöystävällisillä aluksilla tehdään ilmastotietoisista kuljetuksista totta. Jäänmurtajien seuraava sukupolvi voi myös toimia esikuvana muille laivatyypeille.

Merenkulun kehittäminen

Kuljetusten siirtäminen rauta- ja maanteiltä ilmastotietoiseen meriliikenteeseen on paras valinta ympäristölle. Poistamalla väylämaksut tai vähintään pienentämällä niitä
meriliikenteestä saadaan entistä kilpailukykyisempi. Satamia ja logistiikan solmukohtia voi laajentaa nykyisestä.

Valtion tulee rahoittaa "talviteiden kunnossapito" merellä maanteiden tapaan.

Osaamista löytyy

Ruotsin ja Suomen meriteollisuus osaa suunnitella, rakentaa ja tarvittaessa myös käyttää jäänmurtajia. Laadukkaiden jäänmurtajien lisäksi alalla kehitetään merenkulun tutkimus- ja innovaatioympäristöä. Uusi tekniikka voi avata uusia markkinoita.

Uudet jäänmurtajat ovat potentiaalinen lippulaivahanke, joka nostaa esiin teollisuutemme kykyä luoda ilmastotietoisia ja monitoiminnallisia aluksia ja kehittää uusia innovaatioita.

Meriteollisuuden vienti

Sekä Suomen että Ruotsin meriteollisuus edustavat nykyaikaisuudessaan alan kärkeä. Alan kasvu synnyttää uusia työpaikkoja ja kasvattaa verotuloja teollisuudessa, jolla on potentiaalia vastata ilmasto- ja ympäristökysymyksiin.

Suomessa ja Ruotsissa rakennetut uudet jäänmurtajat vahvistavat maiden keskinäistä kumppanuutta, tuovat kumpaankin maahan työpaikkoja ja verotuloja, parantavat meriteknologiateollisuuden vientimahdollisuuksia ja ovat tärkeä osa koronakriisin jälkeistä elpymistä.

Jäänmurtaja Polaris
ABB

Monipuolisuus ja innovaatio

Jäänmurtajan pitää kyetä muuhunkin kuin jään murtamiseen. Monitoiminen alus sopii myös maanpuolustukseen, kuljetukseen ja meri- ja ilmastotutkimukseen. Innovaatiot ja uuden teknologian kehitys ovat avainasemassa. Uusien jäänmurtajien innovaatiot ja tekniset ratkaisut voivat olla tie seuraavan sukupolven ilmastotietoisiin, kestäviin ja monipuolisiin aluksiin.

Wallenius Sol
Wallenius Marine

Ota meihin yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää